Xov Xwm

Siv Conveyor Idler Hom

2024-01-30 11:10:41

Trough Idler Sets3 yob offset trough, 3 yob offset trough impact, 3 yob inline trough, 3 yob inline trough impact, 2 yob trough, 2 yob trough impact, 4 los yog 5 yob inline trough, 4 los yog 5 yob inline trough impact

Flat Carry Idler Sets: 1 yob nqa, 1 yob nqa cuam tshuam

Rov qab Idler Sets:1 yob rov qab, 1 yob txhawb hom disc xa rov qab, 2 yob tiaj tiaj rov qab, 2 yob tiaj tus txhawb hom disc rov qab, 2 yob vee rov qab, 2 yob vee txhawb hom disc rov qab, 2 yob vee rov qab, 2 yob vee txhawb hom disc rov qab

Belt Training Idler Sets:3 yob inline trough tus kws qhia, 3 yob offset trough tus kws qhia, 4 lossis 5 yob inline trough tus kws qhia, 1 yob nqa tus kws qhia, 1 yob rov qab tus kws qhia, 1 yob txhawb hom disc rov qab tus kws qhia, 2 yob tiaj tus rov qab tus kws qhia, 2 yob tiaj tus txhawb hom disc rov qab tus kws qhia

Transition Idler Sets: 3 yob inline trough kev hloov, 3 yob offset trough kev hloov, 4 mus rau 5 yob inline trough kev hloov

Garland Idlers:2 roll trough suspended, 2 yob trough impact suspended, 3 yob trough suspended, 3 yob trough impact suspended, 4 yob trough suspended, 4 yob trough impact suspended

Tshwj xeeb Idler Sets:3 yob offset lossis inline xaiv, 3 yob inline retractable tiaj los yog cuam tshuam, hnyav idler

siv conveyor idler 1

siv conveyor idler 2

siv kev cob qhia idler teeb

Garland Idler

rov idler teeb

hloov idler teeb

trough idler teeb

 

KOJ THIAJ LI nyiam